دستگاه آب قلیایی

دستگاه آب قلیایی

دستگاه های آب قلیایی جهت قلیایی نمودن آب از یک فیلتر و چند پلیت تشکیل شده اند . فیلتر در ابتدا آب را تصفیه می کند  و سپس از طریق پلیت های موجود در دستگاه آی واتر آب را قلیایی می نماید . قلیایی نمودن آب بستگی به تعداد پلیت ها دارد هر چه تعداد پلیت ها بیشتر باشد در نتیجه دستگاه با قدرت بیشتری آب را یونیزه قلیایی می نماید .

بخش های مختلف دستگاه آب قلیایی :

دستگاه های آی واتر تولید کننده آب یونیزه قلیایی ، آب اسیدی و آب خنثی می باشند .

آب یونیزه قلیایی :

تعداد سطح های تولیدی آب قلیایی بستگی به مدلی دارد که انتخاب می نمایید . دستگاه ها برای تولید آب قلیایی سطح های مختلفی دارند و هر کدام از این سطح ها بر طبق نیاز مصرف کننده آب قلیایی در سطوح مورد نظر را تولید می نماید ، که در این مقاله برای یک دستگاه آب قلیایی کامل که چهار سطح را تولید می نماید توضیح داده شده است .

مصارف سطح های مختلف آب قلیایی :

  • آب قلیایی سطح شماره یک :

برای شروع آشامیدن از سطح قلیایی یک که سطح pH ضعیفی است ، آغاز نمائید   ( pH 7.5 ~ 8.5 ) استفاده از این سطح آب قلیایی را تا دو هفته ادامه دهید .

  • آب قلیایی سطح شماره دو :

بعد از مدت دو هفته مصرف آب قلیایی در سطح یک  ، می توانید برای آب آشامیدنی از آب قلیایی سطح شماره دو مصرف نمایید تا میزان آنتی اکسیدان بیشتری را جذب کنید و از خواص بیشتری بهره مند گردید  ( pH 8 ~ 9 )   . از این سطح آب قلیایی می توانید برای پخت برنج استفاده نمایید .

  • آب قلیایی سطح شماره سه :

این سطح متداولترین مصرف آب قلیایی آشامیدنی را برای کسانی که آب قلیایی در سطح های یک و دو قلیایی را مصرف کرده اند ، دارد( pH 8.5 ~ 9.5)  از این سطح تولیدی آب قلیایی برای درست کردن چای و قهوه نیز می توان استفاده نمود

  • آب قلیایی سطح شماره چهار  :

از آب قلیایی در سطح چهار ( pH 9.5 ~ 10)  برای شست و شوی میوه و سبزیجات و همچنین پختن غذا می توان استفاده نمود . در صورتیکه سیستم گوارش با خوردن آب های یونیزه قلیایی یک تا سه تطبیق داشته باشد ، خوردن آب قلیایی در سطح چهار دارای قدرت بالایی در دفع سموم بدن دارد .

آب اسیدی :

مصارف سطح های مختلف آب اسیدی :

تولید آب اسیدی هم در دستگاه ها بستگی به مدل دستگاه دارد که قادر به تولید چند سطح آب اسیدی می باشد . که این بخش از آب اسیدی ضعفیم تا قوی دسته بندی می شود .

مصارف سطح های مختلف آب اسیدی شده

  • آب اسیدی سطح شماره یک :

آب اسیدی ضعیف برای شستشوی دهان و دندان و نیز پاکسازی مورد مصرف داشته و دارای ( pH 6.5 ~ 5.5 )  می باشد .

  • آب اسیدی سطح شماره دو :

آب اسیدی در این سطح دارای  ( pH 6 ~ 5.5 )  بوده و برای پاکسازی  صورت و رفع چین و چروک موثر است .

  • آب اسیدی سطح شماره سه :

آب اسیدی در این سطح دارای  ( pH 5.5 ~ 5 )  برای تمیز نمودن سطوح آشپزخانه و سینک کاربرد دارد .

  • آب اسیدی سطح شماره چهار :

استفاده از این سطح (pH 5) برای مصارف استرلیزه نمودن است .

آب خنثی :

مصارف سطح آب خنثی :

همه ی دستگاه های آی واتر دارای یک سطح آب خنثی ( تصفیه شده )  هستند که این آب از طریق فیلتر دستگاه تولید می شود .

مصارف آب تصفیه شده :

زمانی که مصرف کننده دستگاه آب قلیایی بخواهد دارو مصرف کند و همچنین در هنگام غذا خوردن باید از آب خنثی که همان آب تصفیه شده است استفاده نماید .