آب یونیزه

فرآیند آب یونیزه

عمل یونیزه شدن آب در واقع تولید یون های مثبت و منفی در اثر عمل الکترولیز است . میدان الکترومغناطیسی بیش از ۳۵۰۰  گوس ، موجب تولید انرژی جنبشی بسیار بالایی گشته و یون ها جداسازی می شوند . آب پس از عبور از صفحاتی از جنس تیتانیم و روکش پلاتین ( طلای سفید ) که دارای قطب های مثبت و منفی است یونیزه گشته و با تغییر غلظت یون ها می توان آبی با  pHقلیایی و یا اسیدی دریافت نمود . علت پوشش پلاتینه ، عدم تجزیه ی فلز  تیتانیم در آب است .

مقایسه آب یونیزه و آب معمولی

در عمل یونیزه کردن ، کریستال های آب از حالت دوازده وجهی به شش وجهی منظمی تبدیل گشته که می تواند از جداره ی سیتوپلاسمی سلول ها به راحتی عبور نماید و بدین ترتیب سلول ها سریع تر هیدراته شوند .

آب یونیزه قلیایی می تواند با رادیکال های آزاد ،  که ناشی از اسیدی شدن بدن می باشد جفت شده و اثر تخریبی آن ها را خنثی نماید .

آب یونیزه ، نسبت به آب شیر یا آب های فیلتر شده ، یون های هیدروکسیل -(( OH با بار منفی بیشتری دارند .

وقتی آب یونیزه شود کشش سطحی آن کاسته می گردد و نفوذ بیشتری در بافت های بدن خواهد داشت

می دانیم که ۹۰ درصد خون از آب و ۷۰ درصد وزن بدن ما از آب تشکیل گشته است .

اگر از ورود آبی سالم و اثرگذار در بدن خود اطمینان یابیم ، سلامتی در بخش های مختلف را شاهد خواهیم بود .

با تغییر غلظت یون ها ، می توان از دستگاه یونیزه ، آب های قلیایی و اسیدی در pHهای مختلفی را دریافت نمود .

دستگاه آب یونیزه چیست ؟

دستگاه آب یونیزه قلیایی در واقع دستگاهی است که  قادر به تولید آب قلیایی و آب اسیدی می باشد  . pH آب های قلیایی از ۷ تا ۱۱ و آب های اسیدی از ۳ تا ۷ خواهد بود این امر بستگی به تعداد پلیت ها ( صفحات یونیزه کننده ) ، سطح اثر گذار و نیز کیفیت آن ها خواهد بود .

آب یونیزه قلیایی دارای ORP  (Oxidation Reduction Potential ) پایین تری خواهد بود و این به عنوان عکس عمل اکسیداسیون بدن و نابودی سلولی خواهد بود . کلمه ی متضاد اکسیداسیون ؛ احیا و زنده شدن سلول ها می باشد .

بنابراین با نوشیدن آب یونیزه قلیایی ، سلول ها سموم خود را به راحتی دفع و شرایط مناسبی را برای زندگی سالم تر فراهم می آورد .

ویژگی آب یونیزه

هیدروژن فعال فراوانی که در آب یونیزه وجود دارد ، عامل مقابله با رادیکال های آزادی است که موجب پیری و امراض گشته است .

آبی که انتظار داریم در عمل الکترولیز یونیزه گردد می باید دارای املاح معدنی باشد . بنابراین آب مقطر و یا آب های با TDS( مواد جامد محلول ) خیلی پایین ، دارای چنین ویژگی نخواهد شد  .

بدین ترتیب در آب یونیزه  ، هیچ گونه ی ماده ی شیمیایی خاصی دخالت نداشته و از یک آب طبیعی حاصل می گردد .

غلظت یون های کلسیم ، پتاسیم ، منیزیم و سدیم  ( Na , Mg , K , Ca )بیشتر از آب معمولی و غلظت یون های سولفات ، فسفات ، کلراید ، نیترات  ( No3 ,  Cl  ,  Po4  ,  So4)کمتر از آب معمولی خواهد بود .