محصولات کلینیکی

iWater-SHARP

دستگاه iWater-SHARP دارای 7 پلیت می باشد و در این دستگاه در سری لوکس جای دارد . دستگاه iWater -SHARP به دلیل اینکه دارای 7 پلیت می باشد ، می تواند آب را با قدرت بیشتری نسبت به دستگاه های تولید ...

iWater-TOP

دستگاه آب قلیایی iWater-TOP دارای 9 پلیت می باشد و در سری کلینیکی قرار دارد . دستگاه iWater-TOP به دلیل این که دارای 9 پلیت می باشد یکی از قدرتمند ترین دستگاه های خانواده آی واتر می باشد . همچنین  می ...

فراز تصفیه