محصولات لوکس

iWater – NEXUS

دستگاه iWater - NEXUSدارای 5 پلیت می باشد و در بین دستگاه های تولید کننده ی آب قلیایی این دستگاه در خانواده ی سری اقتصادی قرار دارد . دستگاه نکسوس مصرف خانگی دارد و برای افرادی که به فکر سلامتی ...

فراز تصفیه