تصفیه آب چند مرحله ای

تصفیه آب چند مرحله ای

دستگاه تصفیه آب RO این دستگاه ها انواع مختلفی دارند و تعداد فیلتر ها سبب این تنوع می شوند . کلاً دستگاه های تصفیه آب چند مرحله ای از 2 مرحله ای ( شامل 2 فیلتر  ) تا 6 مرحله ای ...

فراز تصفیه