اقتصادی

iWater – LUX

دستگاه iWater – LUX دارای 5 پلیت می باشد و در بین دستگاه های تولید کننده ی آب قلیایی این دستگاه در خانواده ی سری اقتصادی قرار دارد . دستگاه آی واتر لوکس مصرف خانگی دارد و برای افرادی که به ...

فراز تصفیه